Stans ødeleggelsen av Skansedammen!

BildeFor 12 år siden lanserte Bergen parkeringsselskap for første gang planene om å bygge et parkeringsanlegg under Skansedammen, og samtidig erstatte den historiske dammen med et 20 cm. vannspeil. Utbyggelsen vil fjerne 200 parkeringsplasser fra gateplan, og erstattes med 193 plasser.

Dette ser vi i Bergen Rød Ungdom med bekymring på.

I løpet av prosessen skal det fjernes 10.000 kubikkmeter med masse fra området, og det skal foregå sprengningsarbeid på tomten. Området rundt dammen er preget av gammel og historisk bebyggelse, og vi frykter at den planlagte sprengningen vil påføre den skjøre bebyggelsen store skader. Dette vil koste kommunen dyrt. Samtidig mener vi at utbygging av parkeringsanlegget vil medføre ødeleggelse av områdets historiske verdi.

På tomten ligger Skansen Brannstasjon. Sammen er de begge et teknisk-industrielt kulturminne, og ble derfor i 2008 fredet av Riksantikvaren. Dessverre fikk Miljødepartementet opphevet fredingen av «samfunnsmessige hensyn» ett år senere.

Rasering av Skansedammen er en like dårlig plan som da man i årene rundt slutten av andre verdenskrig planla å jevne Bryggen med jorden.

Den planlagte ødeleggelsen av Skansedammen blir stadig dyrere. Allerede i 2010 stod det i saksfremstillingen at dette «vil være de dyreste parkeringsplassene som er bygget av offentlige midler i Bergen», og siden da har kostnadsrammen blitt oppjustert fra 30 mill. til 68 mill. Flertallet i bystyret lukker øynene og later som ingenting.

Samtidig som Ap, Høyre, FrP og KrF bevilger store penger til ødeleggelse av kulturminner, minner vi om det er et svært omfattende skoleforfall som kunne blitt delreversert med disse pengene.

Bergen Rød Ungdom ønsker å kjempe for å bevare kulturminnet Skansen, og oppfordrer alle til å gjøre det samme. Bergen Rød Ungdom håper også flere miljøaktivister kommer på banen, ettersom utbyggingen av parkeringsplassene vil medføre en markant trafikkøkning i området.

Det er viktig at bystyreflertallet ikke får sin vilje, ellers synger Skansedammen snart på siste verset. En trist sak for kulturminnevernet i Bergen om vi ikke gjør noe.

Bergen Rød Ungdom krever at:

  • Skansendammen og Skansen Brannstasjon igjen blir fredet av Riksantikvaren.
  • Bystyret reverserer den planlagt utbyggingen.
  • Pengene heller blir brukt til noe vettig, som for eksempel reparering av bergensskolene.
Advertisements