– Halse sparker i feil retning!

Bilde

15. mars kunne vi lese på NRK sin nettavis at Sosialistisk Ungdom vil gå til valg på å begrense innvandring. Leder for Sosialistisk Ungdom, Andreas Halse, fortalte der at den «frie importen av arbeidsinnvandrere hemmer norske lønns- og arbeidsvilkår», og mener derfor veien å gå er å begrense arbeidsinnvandringen.

Vi i Bergen Rød Ungdom mener at Halse sparker i helt feil retning.

Halses uttalelser er med på å sette arbeidere opp mot hverandre. Sosialdumping gjør at man må stille krav til myndigheter og arbeidsgiverne, ikke skylde på arbeidsinnvandrere. Om Halse virkelig er ute etter å hindre kutting av norske lønns- og arbeidsvilkår burde han heller angripe de ørten EU-direktivene regjeringen har innført i norsk lovverk, deriblant tjenestedirektivet.

EUs frie tjeneste- og arbeidsmarked er et systematisk angrep på fagbevegelsen. Det er ikke mulig for noen fagbevegelse å bevare sin styrke i et helt fritt arbeidsmarked med så store forskjeller i lønns- og arbeidsvilkår som det er i EU. EUs tjenestedirektiv forbyr kampen mot kontraktører og enkeltmannsforetak. Det er ikke mulig å opprettholde nødvendige tiltak mot sosial dumping med tjenestedirektivet. Direktivet hindrer innføring av tiltak som fagbevegelsen mener er helt nødvendige.

Kampen mot sosial dumping er en forutsetning for å bevare fagbevegelsens styrke og dagens velferdsstat.

De siste årene har vi sett flere nedleggelser innen norsk industri, blant dem Norske Skog, REC, Hydro Aluminium og mange fler. For å hindre at en slik utvikling trenger vi en samlet arbeiderklasse.

En splittelse av arbeiderklassen vil ikke tjene fagbevegelsen. Det vil derimot medføre en svekkelse av fagbevegelsens slagkraft, noe arbeiderklassen rett som det er vil tape på, uavhengig av fødeland.

Vi i Bergen Rød Ungdom vil at det skal føres en ansvarlig og framtidsrettet politikk som kan garantere trygghet for norske arbeidere, uavhengig av fødeland. Bergen RU mener ikke arbeidsinnvandrere hemmer norske lønns- og arbeidsvilkår, og ønsker solidaritet mellom alle verdens arbeidere. Det er takket være arbeideres lange tradisjon med kamp, svette og samhold at vi har kommet så langt som det vi er nå.

Bergen Rød Ungdom krever:

  • Regler for arbeidsinnvandring som ikke diskriminerer, og som motvirker sosial dumping.
  • At norsk tariff- og arbeidsvilkår skal gjelde for alle som jobber i Norge.
  • Lovfestet rett til morsmålundervisning for alle.
  • At trygderettigheter for norske statsborgere også skal gjelde for flyktninger og innvandrere.
  • At asylsøkere med avslag kan få muligheten til å endre status til arbeidssøkere.
  • Norge ut av EØS. Tjenestedirektivet ut av Norge
Advertisements