Bøllekurs 24.-26. mai

Bøllekurs er et feministisk, politisk selvtillitskurs som skal gi jenter økt selvtillit, selvinnsikt og øvelse i å kaste seg frempå. På Bøllekurs står jenter sammen om å bryte med kjønnsroller, forventninger og idealer. 

Du lærer om hersketeknikker, om hvorfor og hvordan jenter blir undertrykt, om å snakke foran samlinger, og du blir kjent med andre jenter.

Du lærer å si ifra og du lærer hvordan du, sammen med andre, kan forandre jenters virkelighet.

Kurset vil finne sted på Feriehjemmets hytte ved Hanevik på Askøy. Felles oppmøte blir kl. 17.00 i Olav Kyrres Gate ved Fridays. Sammen tar vi buss ut til Askøy. 

Rød Ungdom dekker reise! 

Hvis du er interessert i å delta, send mail til tomine.sandal@gmail.com med:

Navn: 
Alder:
Telefon:
Epost:
Andre ting (vegeterianer osv):

Advertisements

– Halse sparker i feil retning!

Bilde

15. mars kunne vi lese på NRK sin nettavis at Sosialistisk Ungdom vil gå til valg på å begrense innvandring. Leder for Sosialistisk Ungdom, Andreas Halse, fortalte der at den «frie importen av arbeidsinnvandrere hemmer norske lønns- og arbeidsvilkår», og mener derfor veien å gå er å begrense arbeidsinnvandringen.

Vi i Bergen Rød Ungdom mener at Halse sparker i helt feil retning.

Halses uttalelser er med på å sette arbeidere opp mot hverandre. Sosialdumping gjør at man må stille krav til myndigheter og arbeidsgiverne, ikke skylde på arbeidsinnvandrere. Om Halse virkelig er ute etter å hindre kutting av norske lønns- og arbeidsvilkår burde han heller angripe de ørten EU-direktivene regjeringen har innført i norsk lovverk, deriblant tjenestedirektivet.

EUs frie tjeneste- og arbeidsmarked er et systematisk angrep på fagbevegelsen. Det er ikke mulig for noen fagbevegelse å bevare sin styrke i et helt fritt arbeidsmarked med så store forskjeller i lønns- og arbeidsvilkår som det er i EU. EUs tjenestedirektiv forbyr kampen mot kontraktører og enkeltmannsforetak. Det er ikke mulig å opprettholde nødvendige tiltak mot sosial dumping med tjenestedirektivet. Direktivet hindrer innføring av tiltak som fagbevegelsen mener er helt nødvendige.

Kampen mot sosial dumping er en forutsetning for å bevare fagbevegelsens styrke og dagens velferdsstat.

De siste årene har vi sett flere nedleggelser innen norsk industri, blant dem Norske Skog, REC, Hydro Aluminium og mange fler. For å hindre at en slik utvikling trenger vi en samlet arbeiderklasse.

En splittelse av arbeiderklassen vil ikke tjene fagbevegelsen. Det vil derimot medføre en svekkelse av fagbevegelsens slagkraft, noe arbeiderklassen rett som det er vil tape på, uavhengig av fødeland.

Vi i Bergen Rød Ungdom vil at det skal føres en ansvarlig og framtidsrettet politikk som kan garantere trygghet for norske arbeidere, uavhengig av fødeland. Bergen RU mener ikke arbeidsinnvandrere hemmer norske lønns- og arbeidsvilkår, og ønsker solidaritet mellom alle verdens arbeidere. Det er takket være arbeideres lange tradisjon med kamp, svette og samhold at vi har kommet så langt som det vi er nå.

Bergen Rød Ungdom krever:

  • Regler for arbeidsinnvandring som ikke diskriminerer, og som motvirker sosial dumping.
  • At norsk tariff- og arbeidsvilkår skal gjelde for alle som jobber i Norge.
  • Lovfestet rett til morsmålundervisning for alle.
  • At trygderettigheter for norske statsborgere også skal gjelde for flyktninger og innvandrere.
  • At asylsøkere med avslag kan få muligheten til å endre status til arbeidssøkere.
  • Norge ut av EØS. Tjenestedirektivet ut av Norge

Stans ødeleggelsen av Skansedammen!

BildeFor 12 år siden lanserte Bergen parkeringsselskap for første gang planene om å bygge et parkeringsanlegg under Skansedammen, og samtidig erstatte den historiske dammen med et 20 cm. vannspeil. Utbyggelsen vil fjerne 200 parkeringsplasser fra gateplan, og erstattes med 193 plasser.

Dette ser vi i Bergen Rød Ungdom med bekymring på.

I løpet av prosessen skal det fjernes 10.000 kubikkmeter med masse fra området, og det skal foregå sprengningsarbeid på tomten. Området rundt dammen er preget av gammel og historisk bebyggelse, og vi frykter at den planlagte sprengningen vil påføre den skjøre bebyggelsen store skader. Dette vil koste kommunen dyrt. Samtidig mener vi at utbygging av parkeringsanlegget vil medføre ødeleggelse av områdets historiske verdi.

På tomten ligger Skansen Brannstasjon. Sammen er de begge et teknisk-industrielt kulturminne, og ble derfor i 2008 fredet av Riksantikvaren. Dessverre fikk Miljødepartementet opphevet fredingen av «samfunnsmessige hensyn» ett år senere.

Rasering av Skansedammen er en like dårlig plan som da man i årene rundt slutten av andre verdenskrig planla å jevne Bryggen med jorden.

Den planlagte ødeleggelsen av Skansedammen blir stadig dyrere. Allerede i 2010 stod det i saksfremstillingen at dette «vil være de dyreste parkeringsplassene som er bygget av offentlige midler i Bergen», og siden da har kostnadsrammen blitt oppjustert fra 30 mill. til 68 mill. Flertallet i bystyret lukker øynene og later som ingenting.

Samtidig som Ap, Høyre, FrP og KrF bevilger store penger til ødeleggelse av kulturminner, minner vi om det er et svært omfattende skoleforfall som kunne blitt delreversert med disse pengene.

Bergen Rød Ungdom ønsker å kjempe for å bevare kulturminnet Skansen, og oppfordrer alle til å gjøre det samme. Bergen Rød Ungdom håper også flere miljøaktivister kommer på banen, ettersom utbyggingen av parkeringsplassene vil medføre en markant trafikkøkning i området.

Det er viktig at bystyreflertallet ikke får sin vilje, ellers synger Skansedammen snart på siste verset. En trist sak for kulturminnevernet i Bergen om vi ikke gjør noe.

Bergen Rød Ungdom krever at:

  • Skansendammen og Skansen Brannstasjon igjen blir fredet av Riksantikvaren.
  • Bystyret reverserer den planlagt utbyggingen.
  • Pengene heller blir brukt til noe vettig, som for eksempel reparering av bergensskolene.

Program for Marxismehelg

MarxismehelgHelgen 14.-16. desember arrangerer vi sammen med resten av Hordaland Rød Ungdom Marxismehelg. Leiren koster 200 kroner for opphold og mat, og vil være på Ådnahall Fritidsklubb. Nå har vi ferdigstilt programmet! Noe mer du lurer på? Se lenkene nederst på siden!

Fredag:
17.05 – 17.13: Reise
17.13 – 18.00: Utpakking og Innsjekking
18.00 – 19.00: Gutte- og jentesamling
19.00 – 20.00: Middag
20.00 – 21.00: Fremmedgjøring – hva er det? v/ Marte Teigen
21.00 – 22.00: Sosialt og lek v/ Camilla Karlssen og Tomine Sandal

Lørdag:
09.00 – 10.00: Frokost
10.10 – 12.00: Nivådelt innledning:
Nivå 1: Grunnleggende marxsisme v/ Tomine Sandal
Nivå 2: Parlamentarisk arbeid for en revolusjonær bevegelse v/ Mathias
Furevik
12.00 – 14.00: Global frigjøringskamp v/ Magne Hagesæter
14.10 – 16.00: Kvifor eg er kommunist v/ Astrid Olsen
16.10 – 17.00: Lunsj
18.10 – 19.00: Verdens matfat v/ Ragnhild Kvifte
19.10 – 20.00: Juleverksted med kummunisser v/ Camilla Karlssen
20.10 – 21.30: Middag
22.30 – 00:00: Film: Robin Hood (1973)

Søndag:
08.00 – 09.00: Frokost
09.10 – 11.00: Glemte kvinnelige ideologer v/ Jenny Dahl Bakken
11.10 – 13.00: Korleis vi veks inn i undergongen, og kvifor vi godtek det
v/ Øivind Ervik
13.00 – 13.30: Gutte- og jentesamling
13.30 – 14.30: Lunsj
15.30 – 17.15: Rydde, pakke og internasjonalen
17.20 – 17 28: Vi drar tilbake til Bergen

Du kan lese mer om hva som skjer på Marxismehelg her:
Hvem kommer på Marxismehelg?
Informasjon om Marxismehelg

Stopp tvangsutsendelsene! La Velaginey Ratheka bli!

Kl.03.30 natt til 27.november ble 17 år gamle Velginey Ratheka og flere andre bergenske tamiler hentet av politiet og brakt til Trandum asylfengsel. De skal sendes tilbake til Sri Lanka i morgen 28.november. Velginey kom til Norge da hun var 11 år gammel og har bodd her i 6 år. Hun har hele sitt liv her i Norge: hun bor i Bergen, går på videregående og alle vennene hennes og familien hennes er her; hun har ingen i Sri Lanka.

Asylpolitikken regjeringen fører er urettferdig og inhuman. Barn som har stor tilknytning til Norge og som har bodd her i flere år blir hensynsløst revet vekk fra livet sitt og sendt til en utrygg framtid i land der de risikerer å bli forfulgt.

Det er en menneskerett å flykte, og bli tatt på alvor når man er på flukt. Vi går ikke med på dagens urettferdige asylpolitikk. Rød Ungdom krever amnesti for alle asylbarn og deres familier!

Bli med på demonstrasjon i Bergen 28.november 2012 kl. 17.30, ved Den blå steinen.
https://www.facebook.com/events/129578387198147/?ref=notif&notif_t=plan_user_invited

Aktivistkafé og aksjonsdag: Marxisme 1-2-3 Offentleg hending

Tirsdag 27. november inviterer vi til aktivistkafé og aksjonsdag for Askøy og Bergen RU.

Med stormskritt nærmer det seg Marxismehelg. Derfor kommer Tomine Sandal til Bergen for å snakke om hva marxisme er, og hvorfor vi kaller oss selv for marxister. Det blir enkel servering og god kaffe!

Etter møte skal vi ut og henge opp plakater for Marxismehelg, spre ut løpesedler og spre det glade budskap. De som måtte ønske det kan også være igjen på kontoret og hjelpe med en ringerunde til våre medlemmer.

Møte vil være i Hans Tanks gate 17, og begynner til vanlig tid. Kontoret ligger like ved bybanestoppet på Nygård, mellom Realfagsbygget og Hordaland Fylkeshus.

Om det er noe du lurer på kan du ringe Henrik (476 77 229) eller Tomine (909 10 355).

Det blir kjempebra! Håper det kommer masse folk!

Hvem kommer på Marxismehelg?

Hva har lederen for Palestinakomiteen i Bergen, ungdomrepresentanten for Industri Energi i LO Bergen Omland, tidligere nestleder av Rød Ungdom og mangeårige aktivister til felles? De er alle marxister, og er blant dem som kommer til å gjøre Marxismehelg til den beste helgen i desember-måned!

Astrid Olsen har vært i mange år vært politisk aktiv i AKP, og har vært et viktig medlem i mange partier og organisasjoner på venstresiden. For øyeblikket er hun blant annet aktiv i Kvinneaktivistene og 8. mars-initiativet.

Astrid kommer for å holde innledning om «Kvifor eg er kommunist». Der hun vil fortelle om historiske og teoretiske årsaker til at hun mener det hun gjør, og hvorfor hun gjør det. Hun vil også komme til å fortelle litt om historia bak AKP m.m.

Marte Teigen
har tidligere vært leder og nestleder i Bergen RU, hatt flere verv i Rødt Bergen, og var under forrige periode nestleder for Rød Ungdom. I løpet av sin periode i RU har hun stått i spissen for en rekke aksjoner både nasjonalt og lokalt.

Marte kommer til oss for å holde innledning om «Hva er fremmedgjøring?». Hun vil komme til å fortelle oss hva det er, og hvordan dagens system fremmedgjør mennesker.

Magne Hagesæter er leder for Palestinakomiteen i Bergen, og har en bakgrunn som politisk aktivist. Han har blant annet vært aktiv i demonstrasjonene mot monstermastene i Hardanger, der han ble dømt til å betale en bot på 10.000 kroner av Nordhordland tingrett.

Magne kommer til å fortelle oss om internasjonale selvstendighetskamper, og vil blant annet komme til å snakke om undertrykkingen Vest-Saharas befolkning har opplevd, motstanden i Palestina, den baskiske fredsprosessen og veien videre.

Øivind Ervik sitter for øyeblikket i RUs sentralstyre, og har tidligere vært leder av Trondheim RU, landsstyremedlem og leder av Trondheim Ungdom mot EU. Øivind jobber som webutvikler og omsorgsarbeider.

Han kommer til oss for å snakke om «Korleis vi veks inn i undergongen, og kvifor vi godtek det». Han vil fortelle om hvordan kapitalismens natur fører til sin egen undergang, og hvordan det borgerlige hegemoniet får oss til å godta det.

Mathias Furevik har tidligere sittet i bystyre for Rødt Bergen, og har vært med i elevaksjonen mot nasjonale prøver. Som vara i Komité for Finans har han avdekket talltriksing i Bergen kommunen.

Han kommer på leir for å snakke om «Parlamentarisk arbeid for en revolusjonær bevegelse».


Jeanette Syvertsen
sitter som ungdomrepresentant for Industri Energi i LO Bergen Omland, og er sekretær for Odfjell Drilling.

Jeanette kommer til oss for å snakke om «Fagpolitisk kamp», og kommer blant annet til å fortelle om hva nåtidens arbeideres viktigste kamper er, hvorfor fagforeninger er svært viktige m.m


Jenny Dahl Bakken er antirasistisk ansvarlig for Rød Ungdom, og har tidligere vært regionrepresentant i landsstyret for Hedmark og Oppland RU. Jenny går nå journalistikk på høyskolen og har vært i praksis hos Nationen.

Jenny kommer for å snakke om «Glemte kvinnelige ideologer». Hun vil snakke om kvinner som har formet bevegelsen og politikken vår, men som vi sjeldent snakker om. Innledningen handler om kvinner med sterke meninger som har vært svært viktig for likestilling, rettferdighet og arbeiderbevegelsen. Vi vil også få en innføring i hvem de var, og hva de stod for.

Ragnhild Kvifte sitter for øyeblikket som økonomisk ansvarlig i Bergen Rød Ungdom, og var nylig med på å planlegge og gjennomføre leksestreiken som vi arrangerte tidligere i år.

Ragnhild kommer til oss for å snakk om matpolitikk – globalt og på landsbasis.Det vil bli diskutert hvilken type matpolitikk vi ønske oss, og hvordan sikre den norsk sjølvråderetten.